22 Mart 2010 Pazartesi

ÇOCUK VE ŞİDDET ÇALIŞTAYI


12 EYLÜL 2009 TARİHİNDE YAPILAN ÇOCUK VE ŞİDDET ÇALIŞTAYI KİTABI YAYINLANDI...

MERSİN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ TOPLULUĞU GELENEKSEL PSİKOLOJİ GÜNLERİ YAKINIMIZDAKİ BİLMEDİKLERİMİZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ TOPLULUĞU GELENEKSEL PSİKOLOJİ GÜNLERİ YAKINIMIZDAKİ BİLMEDİKLERİMİZ TOPLANTISI YAPILDI...

http://www.mersin.edu.tr/icerik.php?hid=3631

Mersin Üniversitesi Psikoloji Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Geleneksel Psikoloji Günleri 25-26 Şubat 2010 tarihleri arasında yapıldı. Yakınımızdaki Bilmediklerimiz temasının işlediği etkinliklerde, cinsel istismar, politik şiddet ve çocuk, rüyalar ve homofobi gibi konular tartışıldı.


Cinsel İstismar

Psikoloji Günleri kapsamında ilk konferans, Cinsel İstismar başlığı altında Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halis Dokgöz ve öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Kar tarafından verildi. Çocuklara karşı yapılan cinsel istismarı anlatan ve konuyla ilgili çarpıcı bilgiler veren Doç. Dr. Halis Dokgöz, bu yönde yaptığı çalışma, deneyim ve karikatürleri de katılımcılarla paylaştı.

Cinsel istismar kavramında son yıllarda farkındalık yaratıldığının, özellikle çocuğa yapılan cinsel istismar konusunun, kamuoyunda ‘Hüseyin Üzmez davası’ olarak bilinen olayla daha çok tartışıldığının altını çizen Doç. Dr. Halis Dokgöz, çocuğa yönelik cinsel istismarın tanımını yaparak bu yöndeki hukuksal kavramları değerlendirdi; cinsel istismarın 8-12 yaş grubundaki çocuklarda daha fazla görüldüğünü ve bilinenin aksine cinsel istismarı gerçekleştiren kişilerin yüzde 55’inin aile yakınları olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Mersin Çocukları İstismar ve İhmalden Koruma Derneği’nin de başkanlığını yapan Doç. Dr. Dokgöz, Adli Tıp Kurumu’ndaki görevi esnasında karşılaştığı olgulardan verdiği örneklerle cinsel istismarı raporlama ve ensest konularındaki sorunları da değerlendirdi.

Çocuk ya da yetişkinlerin cinsel istismara uğradıklarını saptayacak ya da belgeleyecek yeterli, düzenli ve donanımlı bir ekibin olmadığına işaret eden Doç. Dr. Halis Dokgöz, çocukların hayal güçlerinin geniş olduğu ve bu konuda genelde yalan söyledikleri yönündeki inancın aksine ‘çocukları ciddiye almalıyız’ diye konuştu. Doç. Dr. Dokgöz, istismara uğrayan çocuğun yanı sıra saldırganın rehabilitasyonu ve topluma tekrar entegre olması konularında da büyük bir eksikliğin yaşandığına da vurgu yaptı.

Cinsel şiddet konusunu hukuksal yönden ele alan Yrd. Doç. Dr. Hakan Kar ise cinselliği bilmeyen, kötü yaşayan ve cinsel açıdan mutsuz bir toplum olduğumuzu belirterek Haydar Dümen’in cinsellik konusunda otorite sayıldığını, Nuri Alço ve ‘Coşkun’ karakterlerinin ise bir dönemin cinselliğin simgeleri olduğuna dikkat çekti. Aile ve toplum yapımızın, kızları baskı altında tutarken erkekleri teşhirciliğe özendirdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Hakan Kar, cinsel şiddet konusundaki yaygın görüşlerin yanlışlığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Cinsel şiddetin yüzde 50’si mağdurun evinde gerçekleşirken kırsalda değil şehirde çok daha fazla yaşanıyor. saldırganların yüzde 40-50’si mağdurun yakın çevresindeki kişilerken saldırganların yarısına yakını 25 yaş altındaki kişilerden, mağdurların çoğu ise savunmasız kişilerden oluşuyor.”

Neden?

Psikoloji Günlerinin bir diğer konferansı Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Erkuş tarafından verildi. “Neden” konulu bir konferans veren Prof. Dr. Erkuş, neden sorusunun kaynağını, nedensellik ilişkisi ve nedensellik türlerini anlattı.

Çaresizlik, açıklayamama, bilgiye olan gereksinim, doğa olaylarının ardışıklığı ve göreli düzenliliğinin yanı sıra bilisel gelişimle beraber gelişen nesne devamlılığı ve merak dürtüsünün insanları nedenselliği yönelttiğini söyleyen Prof. Dr. Adnan Erkuş, “Doğadaki her olayın bir nedeni ya da nedenleri vardır. Bir olayın nedenini inceleyebilmek için ilk nedeni ve sonun sonunu bilmek gerekmez” dedi.

Gerçek nedenselliğin sadece neden-sonuç ilişkisine bağlı olamayacağını ve nedensellik ilişkisinin yenisi bulununcaya kadar geçerli olabileceğini belirten Prof. Dr. Adnan Erkuş, hangi nedensellik ilişkisinin güvenilir olduğunu anlamak için gerçek nedenselliği bilmek gerektiğini dile getirdi ve gerçek nedenselliğin koşullarını şöyle sıraladı: “Neden olanla sonuç olan birlikte değişmeli; neden sonuçtan önce gerçekleşmeli; neden-sonuç ilişkisini bozan başka etmenlerden arınmış olmalı.”

9 Aralık 2009 Çarşamba

MERSİN ÇOCUKLARI İSTİSMAR VE İHMALDEN KORUMA DERNEĞİ (MEÇİKOD) 2. OLAĞAN GENEL KURULU'NA ÇAĞRI

MERSİN ÇOCUKLARI
İSTİSMAR VE İHMALDEN KORUMA DERNEĞİ
(MEÇİKOD)
(33-021-069)


Sayın Üyemiz
Mersin’de 20.07.2006 tarihinde kurulmuş olan Derneğimizin 2.Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda 01.01.2010 tarihinde saat 17:30’da Mersin Barosu Konferans Salonunda yapılacaktır. Söz konusu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulumuz 08.01.2010 tarihinde
aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Genel Kurulumuza katılımınızı rica ederiz. 08.12.2009

MEÇİKOD Yönetim Kurulu
Halis DOKGÖZ
Başkan
Bülent KARAKUŞ
Genel Sekreter
Hakan KAR
Sayman
Muhterem BOZADA
Üye
Serap İ.ÖRNEK
Üye
GÜNDEM:
1- Açılış
2- Saygı Duruşu
3- Divan Kurulu Seçimi ve Divana Tutanakları İmza Yetkisi Verilmesi
4- KurucuYönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Durum Raporunun Görüşülmesi ve İbrası
5-Denetim Kurulu Raporunun Görüşülmesi
6- Bütçenin Görüşülmesi
7- Yönetim Kurulu Seçimi
8- Denetim Kurulu Seçimi
9- Dilek ve Temenniler
10- Kapanış
Ek: Üye Listesi
1- Halis DOKGÖZ
2- Bülent KARAKUŞ
3- Hakan KAR
4- Muhterem BOZADA
5- Serap İ.ÖRNEK
6- Fevziye TOROS
7- Berrin ERENSOY
8- Nursel G.BİLGİN
9- Hacer BOLATBAŞ
10- Özlem ŞAHİN
11- Fatma GÜLDEN
12- Emel Ceylan GÜNAY
13- Aynur ÖZGE
14- Özlem YILDIRIM
15- Filiz ÇAYAN
16- Emrah ARSLAN
17- Nuran DELİALİOĞLU
18- Abdullah MİLCAN
19- Özge KAR
20- Duygu DUMAN
21- Serap BULUT
22- Handan BAL
23- Mehmet Can ÖZKAYA
24- Gökhan CAN
25- Şirin GÜNER
26- Ayşe EVEREST
27- İsmet YAVUZ
28- Ful UĞURHAN
29- Sevgi YANPAR
30- Ali ÇAĞMAN
31- Besime İÇGÖREN
32- Bilgehan YAŞA
33- Ozan YAPRAK
34- Neşe KAYAHAN
35- Gazi ÇINAR
36- Şerife SONYÜKSEK
37- Selda POLAT
38- Mualla YILMAZ

21 Eylül 2007 Cuma

MERHABA

MERSİN ÇOCUKLARI İSTİSMAR VE İHMALDEN KORUMA DERNEĞİ'NİN BLOGUNA HOŞ GELDİNİZ...BU BLOG ARACILIĞI İLE DAHA FAZLA PAYLAŞIM VE İLETİŞİM DİLEĞİYLE...